Pure Clinical dysponuje siecią laboratoriów badawczych i diagnostycznych o zróżnicowanym profilu działalności, które klasują się wśród czołowych ośrodków badawczych w Europie. Ośrodki w naszej sieci świadczą najwyższą jakość wykonywanych badań, potwierdzają to liczne certyfikaty krajowe oraz międzynarodowe (m.in. ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikaty EMQN, NEQAS, GenQA, EQA).

Obszary badań laboratoryjnych

  • Onkologia (m.in. analiza biomarkerów wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów: płuca, jajnika, piersi, czerniaka czy raka jelita grubego, badanie zmian dziedzicznych oraz mutacji genowych)
  • Choroby zakaźne (m.in. diagnostyka zakażenia wirusem SARS-coV-2, wykrywanie obecności wirusa HIV, HCV, HBV, EBV)
  • Mikrobiologia (m.in. wykrywanie obecności bakterii chorobotwórczych w materiale; wykrywanie genów warunkujących oporność na antybiotyki, typowanie molekularne szczepów bakterii)
  • Genetyka (m.in. sekwencjonowanie całogenomowe, sekwencjonowanie RNA; sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV2; ocena tkanek nowotworowych metodą cytogenetyki molekularnej; diagnostyka z wykorzystaniem techniki PCR)
  • Ocena biologiczna (ocena biozgodności) wyrobów medycznych w oparciu o wymagania norm z edycji EN ISO 10993