Pure Clinical współpracuje z wieloma doświadczonymi ośrodkami badawczymi prowadzącymi badania kliniczne wyrobów medycznych, które są zlokalizowane w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach.
W każdym ze współpracujących ośrodków badawczych dysponujemy doświadczonym personelem medycznym oraz administracyjnym co pozwala na sprawne przeprowadzenie badania i zebranie wartościowych danych klinicznych. Każdy z ośrodków prowadzi badania w oparciu o wdrożone procedury badawcze oraz funkcjonujący w danym ośrodku system zarządzania jakością. Stosowany w ośrodkach certyfikowany sprzęt medyczny pozwala na szybkie zebranie wysokiej jakości wyników badań, bez ryzyka utraty danych lub

Możliwości badawcze współpracujących ośrodków – obszary terapeutyczne badań klinicznych wyrobów medycznych:

 • Onkologia (ginekologia-onkologia)
 • Ginekologia
 • Dermatologia
 • Badania szczepionkowe
 • Badania środków kontrastowych
 • Diagnostyka obrazowa orz przygotowanie zanonimizowanych danych na potrzeby treningu danych dot. sztucznej inteligencji;
 • Ortopedia
 • Alergologie
 • Angiologia
 • Dermatologia
 • Immunologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Choroby zakaźne
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Laryngologia
 • Medycyna rodzinna
 • Nefrologia
 • Pulmonologia
 • i inne specjalności medyczne