Bio

Absolwentka Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Związana z branżą badań klinicznych od 2 lat, wcześniej związana z produktami leczniczymi. Odpowiada za projektowanie i koordynację naukową badań wydajnościowych prowadzonych zgodnie z zasadami ICH-GCP oraz wymaganiami IVDR Regulation 2017/746, ISO 20916:2019, FDA lub innych organów regulacyjnych. Uczestniczy w opracowywaniu protokołów badań protokołów badań, formularzy świadomej zgody, broszur dla badaczy i innych materiałów badawczych dla projektów klinicznych związanych z testowaniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.