Bio

Absolwentka Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w mikrobiologii. Posiada bogate doświadczenie w branży biologicznej jako specjalista ds. mikrobiologii w firmach farmaceutycznych. Posiada umiejętności związane z pisaniem, redagowaniem i recenzowaniem publikacji naukowych. Współautorka publikacji naukowych.

W trakcie studiów podyplomowych: Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Odpowiada za proces wykonalności i pozyskiwania nowych ośrodków badań klinicznych, rekrutację ośrodków badań klinicznych i nawiązywanie współpracy, prowadzenie wizyt szkoleniowych w zakresie badania oraz koordynowanie badań klinicznych oceniających skuteczność wyrobów medycznych IVD, wspieranie członków ośrodków badawczych w całym procesie badawczym. Do Jej zadań należy tworzenie dokumentacji zgodnie z zasadami ICH-GCP, normą ISO 20916:2019 oraz wymaganiami IVDR 2017/746, FDA i innych właściwych organów regulacyjnych. Zajmuje się też analizą danych uzyskanych podczas badań klinicznych i analitycznych, przygotowaniem pełnej dokumentacji dla komisji etycznej i organów regulacyjnych oraz koordynacją procesu uzyskiwania zgód na przeprowadzenie badania.

Wybrane publikacje naukowe

  1. Popowska M, Łopaciuk A et al.The impact of environmental contamination with antibiotics on levels of resistance in soil bacteria. J Environ Qual 2010 Sep-Oct;39(5):1679-87. doi: 10.2134/jeq2009.0499.
  2. Czapko A et al. Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes in Animal Manure – Consequences of Its Application in Agriculture. Front Microbiol 2021 Mar 29:12:610656. doi: 10.3389/fmicb.2021.610656.
  3. Czapko A et al. Pig manure treatment strategies for mitigating the spread of antibiotic resistance. Sci Rep 2023 Jul 25;13(1):11999. doi: 10.1038/s41598-023-39204-4.