Bio

Jest absolwentką analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła również Interdyscyplinarne Studium Menedżerów Farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Odpowiada za nadzór nad badaniami oceny działania IVD w zakresie monitorowania badań oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Odpowiada za przebieg badania, zapewniając terminowe zakończenie każdego etapu oraz za sprawdzanie, opracowywanie i nadzorowanie danych.