Bio

Od 2016 roku zajmuje się wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Wielokrotnie uczestniczyła w różnych etapach życia wyrobu IVD, począwszy od procesu projektowania i produkcji, aż po uzyskanie certyfikacji CE IVD.

Jest absolwentką Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej oraz Metodologii Badań Klinicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia badań skuteczności klinicznej i badań analitycznych planowanych zgodnie z Rozporządzeniem 2017/746 (IVDR), jak i wymaganiami obowiązującymi w innych krajach. Jej doświadczenie obejmuje projektowanie i monitorowanie badań oraz tworzenie dokumentacji zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną oraz ISO 20916:2019.

Przygotowywała Dokumentację Techniczną wyrobów, a także brała udział we wdrażaniu norm ISO 13485:2016 oraz ISO 14971:2019. Koordynowała zespoły w obszarze planowania i prowadzenia projektów badawczych wyrobów IVD z różnych obszarów diagnostycznych, obejmujących klasy ryzyka od A do D.