Bio

Absolwentka Medycyny Laboratoryjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z dwuletnim doświadczeniem w zakresie badań klinicznych.

Odpowiada za monitorowanie badań klinicznych zgodnie z wytycznymi ICH-GCP, ISO 20916:2019, Standardowymi Procedurami Operacyjnymi oraz wszelkimi obowiązującymi regulacjami. Pośredniczy w kontakcie między sponsorem a ośrodkiem, zapewniając wsparcie w czasie trwania całego procesu badawczego. Przeprowadza wizyty monitorujące i szkolenia w zakresie badania. Weryfikuje jakość uzyskiwanych danych oraz zgodność przeprowadzanych procedur z protokołem badania.