Bio

Dr Katarzyna Szatraj wspiera projektowanie, naukową koordynację badań skuteczności klinicznej i badań analitycznych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD), zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz odpowiednimi standardami i wytycznymi. Jest odpowiedzialna za kontakt i współpracę ze sponsorami badań klinicznych, zagranicznymi oddziałami firmy oraz opracowywanie wstępnych budżetów i ofert, jak również innych materiałów badawczych dla projektów związanych z IVD.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej Katarzyna zdobyła rzetelną wiedzę naukową oraz praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami badawczymi. Jest osobą nastawioną na wyniki, z profesjonalnym przygotowaniem teoretycznym.