Bio

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie Nauk Biologicznych, studiów magisterskich w zakresie
Biotechnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych:
Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z
ponad 14-letnim doświadczeniem w branży naukowo-badawczej.

Posiada doświadczenie w projektowaniu i koordynacji naukowej badań działania prowadzonych
zgodnie z zasadami ICH-GCP oraz wymaganiami IVDR 2017/746, FDA i innych właściwych organów
regulacyjnych. Do jej obowiązków należy zapewnienie nadzoru i analiza wytycznych związanych z
badaniami działania wyrobów IVD, opracowywanie protokołów badań i innych materiałów
badawczych dla projektów prowadzonych w ramach Działu IVD, a także analizowanie danych
uzyskanych podczas badań skuteczności klinicznej i analitycznej.

Wybrane publikacje naukowe

  1. Pawlikowska M et al. Fever-range hyperthermia inhibits cells immune response to protein-bound polysaccharides derived from Coriolus versicolor extract. Mol Immunol. 2016 Dec;80:50-57. doi: 10.1016/j.molimm.2016.10.013. Epub 2016 Nov 5. PMID: 27825050
  2. Pawlikowska M et al. Protein-Bound Polysaccharides from Coriolus Versicolor Induce RIPK1/RIPK3/MLKL-Mediated Necroptosis in ER-Positive Breast Cancer and Amelanotic Melanoma Cells. Cell Physiol Biochem. 2020 Jun 13;54(4):591-604. doi: 10.33594/000000242. PMID: 32531147.
  3. Pawlikowska M et al. Coriolus versicolor-derived protein-bound polysaccharides trigger the caspase-independent cell death pathway in amelanotic but not melanotic melanoma cells. Phytother Res. 2020 Jan;34(1):173-183. doi: 10.1002/ptr.6513. Epub 2019 Sep 12. PMID: 31515931.
  4. Pawlikowska M et al. Pigmentation Levels Affect Melanoma Responses to Coriolus versicolor Extract and Play a Crucial Role in Melanoma-Mononuclear Cell Crosstalk. Int J Mol Sci. 2021 May 27;22(11):5735. doi: 10.3390/ijms22115735. PMID: 34072104; PMCID: PMC8198516.
  5. Jędrzejewski T, Pawlikowska M et al. COVID-19 and Cancer Diseases-The Potential of Coriolus versicolor Mushroom to Combat Global Health Challenges. Int J Mol Sci. 2023 Mar 2;24(5):4864. doi: 10.3390/ijms24054864. PMID: 36902290; PMCID: PMC10003402.