Bio

Jej główne zadanie to koordynacja i przeprowadaenie ocen wykonalności badań klinicznych. Patrycja odpowiada też za przygotowanie ofert badań klinicznych i pomaga przy przy projektowaniu, a także koordynowaniu pod względem naukowym badań działania, badań klinicznych prowadzonych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz odpowiednimi standardami i wytycznymi. W jej gestii pozostaje również wsparcie w przygotowaniu wstępnego budżetu badania klinicznego oraz kontakt i współpraca ze sponsorami badań klinicznych, a także kontakt i współpraca z oddziałami zagranicznymi firmy.