Bio

Jest absolwentką pielęgniarstwa na poziomie licencjata oraz magistrem zdrowia publicznego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki. Od 2016 roku zaangażowana w badania kliniczne. W tym czasie zdobyła praktyczną wiedzę na temat prowadzenia badań klinicznych jako koordynator i pielęgniarka badań klinicznych faz II-IV w dziedzinie reumatologii, dermatologii, diabetologii, pulmonologii i neurologii.

W Pure Clinical odpowiedzialna jest głównie za rekrutacje i nawiązywanie współpracy z ośrodkami badawczymi, ocenę wykonalności badania w danym ośrodku, kwalifikacje ośrodków badawczych, prowadzenie wizyt inicjujących, monitorujących i zamykających zgodnie z planem monitorowania, planem badania klinicznego oraz dobrą praktyką kliniczną. Odpowiada również za wsparcie dla ośrodków badawczych, budowanie długoterminowych relacji oraz utrzymanie pozytywnych kontaktów z nimi