Bio

Absolwentka biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w mikrobiologii. Wieloletni pracownik Działu Kontroli Jakości w firmach farmaceutycznych. Od ponad roku związana z branżą badań klinicznych, w szczególności z prowadzeniem badań skuteczności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie nauk związanych z prowadzeniem i monitorowaniem badań klinicznych.

Odpowiedzialna za nawiązywanie współpracy z nowymi ośrodkami badań klinicznych oraz koordynację badań działania wyrobów medycznych IVD zgodnie z IVDR, GCP i wymaganiami Sponsora.