Ocena wykonalności jest jednym z pierwszych kroków do zaplanowania badania klinicznego. Proces ten obejmuje ocenę potencjału przeprowadzenia badania klinicznego w danym kraju lub ośrodku badawczym. Analiza wykonalności badania ma charakter wielopłaszczyznowy, podczas której należy uwzględnić:

– Wybór kraju, w którym zostanie przeprowadzone badanie z uwzględnieniem infrastruktury i wyposażenia ośrodków badawczych, a także epidemiologii w danym miejscu oraz bazy eksperckiej.

– Analiza lokalnych wymagań prawnych i uwarunkowań etycznych.

Q&A

Dlaczego należy przeprowadzić ocenę wykonalności badania?

Zweryfikowanie wykonalności badania pozwala na realistyczną ocenę sensu przeprowadzania badania klinicznego w danych warunkach i grupie docelowej. Dzięki niemu możemy wybrać ośrodek badawczy najbardziej dopasowany do twoich potrzeb, co istotnie wpływa na czas trwania i koszt badania klinicznego.

Jakie czynniki wpływają na ocenę wykonalności badania?

  • Sytuacja epidemiologiczna
  • Dostępność odpowiedniej bazy pacjentów
  • Specyfika ośrodka badawczego tj. procedury badawcze,  infrastruktura
  • Prawo i etyka w miejscu badania