Frapująco brzmiał już sam temat konferencji: „Oprogramowanie w kontekście legislacji wyrobów medycznych”. I rzeczywiście, jak potwierdzają Izabela Chodara (Pure Clinical) i Maciej Dubowik, było interesująco.

– Bardzo ciekawe wydarzenie pod względem merytorycznym – przyznają nasi reprezentanci. – Czekała tu na nas duża dawka wiedzy – zarówno od strony regulacyjnej, jak i technicznej. Trafiliśmy na bardzo ciekawe wystąpienia i jesteśmy pod dużym wrażeniem opracowania tematu oprogramowania, a zwłaszcza zagadnienia sztucznej inteligencji z punktu widzenia Rozporządzeń 2017/745 (MDR) oraz 2017/746 (IVDR).