Bio

Ukończyła inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Warszawskiej. Obroniła tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych (Dr inż.) w dyscyplinie inżynieria biomedyczna nadany przez Polską Akademię Nauk. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Biomateriały-Materiały dla medycyny” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej ICH GCP E6 (R2), monitorowania badań klinicznych, projektowania i przeprowadzania badań klinicznych zgodnie z Rozporządzeniem MDR 2017/745 oraz ISO 14155. Wykazuje wysoko rozwinięte umiejętności techniczne i analityczne, doskonalone poprzez doświadczenie zawodowe i studia na uczelniach technicznych.

Autor i współautor prac naukowych i patentów. Audytor wewnętrzny ISO 13485. Z branżą wyrobów medycznych związana od 2010 roku.

Posiada doświadczenie w projektowaniu, zarządzaniu projektami (w tym międzynarodowymi) oraz badaniach klinicznych wyrobów medycznych. Sporządziła 40+ dokumentacji technicznych wyrobów medycznych, z sukcesem wdrożyła do produkcji 20+ wyrobów medycznych. Dodatkowo, jako ekspert techniczny uczestniczyła w procesie certyfikacji CE dla wyrobów medycznych klasy I-III.

Jest miłośniczką kawy, uwielbia minimalizm i proste rozwiązania, w wolnym czasie projektuje wnętrza.

Wybrane publikacje naukowe

  1. Gambin B., Korczak-Ciegielska I., Secomski W., Kruglenko E., Nowicki A., Ultrasonic Experimental Evaluation of the Numerical Model of the Internal Fluid Flow in the Kidney Cooling Jacket, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.24425/aoa.2022.142004, Vol.47, No.3, pp.389-397, 202.
  2. Korczak I., Romowicz A., Gambin B., Palko T., Kruglenko E., Dobruch-Sobczak K., Numerical prediction of breast skin temperature based on thermographic and ultrasonographic data in healthy and cancerous breasts, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/j.bbe.2020.10.007, Vol.40, pp.1680-1692, 2020.
  3. Korczak I., Gambin B., Kruglenko E., Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, rozdział: Stabilizacja temperatury organu podczas zabiegu transplantacji, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, I, pp.97-103, 2018.
  4. Kruglenko E., Korczak I., Gambin B., Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, rozdział: Efektywność hipertermii ultradźwiękowej w agarowych wzorcach tkanki miękkiej domieszkowanych różnymi składnikami, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, I, pp.105-113, 2018.