Podczas prowadzenia badań klinicznych sponsor i badacz zarządzają wieloma danymi klinicznymi. Poprawne uporządkowanie i zaplanowanie działań związanych z zarządzaniem danymi umożliwia wydajne raportowanie i monitorowanie wszystkich elementów badania. Wdrożenie odpowiedniego systemu gromadzenia danych zapewni optymalizację ich pozyskiwania,

W zależności od oczekiwań klienta  jesteśmy w stanie zapewnić tradycyjne metody zarządzania danymi oraz elektroniczne systemy gromadzenia danych. Zachowanie należytej spójności podczas zbierania, integrowania i weryfikacji danych z badań klinicznych zapewniło nam zaufanie naszych klientów oraz organów państwowych nadzorujących badania kliniczne.  

Elektroniczne systemy raportowania zapewniają szybki dostęp do danych z wielu ośrodków badawczych.  Zdaniem naszego personelu jest sprawne i poprawne wprowadzanie wszelki danych do raportów końcowych. Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów  w pracy na wielu platformach typu eCRF pozwala naszym pracownikom na szybkie dostosowanie się do wielu systemów oraz szybkie wprowadzanie danych.

Q&A

Czym jest system eCRF?

Określeniem eCRF określa się system elektronicznego gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badania klinicznego.

Jak zarządzać danymi z badania klinicznego?

Sposób gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badania klinicznego powinien zostać ustalony już na etapie sporządzenia panu badania. Jest to rodzaj opracowanego schematu postępowania lub oprogramowania wykorzystywanego do badań oceny działania.